Obchodné právo

Advokátska kancelária poskytuje klientom komplexné právne služby v otázkach obchodných spoločností, obchodnoprávnych záväzkových vzťahov, hospodárskej súťaže ako i v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Právne služby advokátskej kancelárie v oblasti obchodného práva sú zamerané najmä na: