Pracovné právo

Advokátska kancelária poskytuje klientom rozsiahle spektrum právnych služieb s cieľom pokryť čo najširšiu množinu právnych vzťahov spadajúcich do oblasti pracovného práva. Právne služby advokátskej kancelárie sú v oblasti pracovného práva zamerané najmä na: