Rodinné právo

Advokátska kancelária poskytuje klientom komplexné právne služby vo všetkých otázkach upravených Zákonom o rodine a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. Právne služby advokátskej kancelárie v oblasti rodinného práva sú zamerané najmä na: