Občianske právo

Advokátska kancelária má bohaté skúsenosti s poskytovaním právnych služieb klientom v oblasti občianskeho práva. Svojim odborným zameraním pokrýva všetky partikulárne právne vzťahy, ktoré môžu vzniknúť podľa právnych predpisov regulujúcich oblasť občianskeho práva v širšom slova zmysle, pričom právne služby advokátskej kancelárie sú v oblasti občianskeho práva zamerané konkrétne najmä na: